GIÁO XỨ AN QUÝ - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

giáo phận hải phòng
BÀI VIẾT HAY

GIÁO XỨ AN QUÝ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG ĐÓN CHA TÂN CHÍNH XỨ CHA GIOAKIM NGUYỄN VĂN THĂNG 10/07/2014

GIÁO XỨ AN QUÝ
GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
ĐÓN CHA TÂN CHÍNH XỨ
CHA GIOAKIM NGUYỄN VĂN THĂNG

10/07/2014
BTT GX 


ĐÁ BÓNG GIAO HỮU GIÁO XỨ AN QUÝ & GIÁO XỨ TRANG QUAN 30/6/2014

ĐÁ BÓNG GIAO HỮU
 GIÁO XỨ AN QUÝ & GIÁO XỨ TRANG QUAN 30/6/2014
(một số hình ảnh)

LỊCH SỬ GIÁO PHẬN

* Ngày 27-11-1679: Tòa Thánh thiết lập Địa phận Đông Đàng Ngoài, tách ra từ Địa phận Đàng Ngoài. Ranh giới Địa phận mới phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp sông Hồng, phía nam giáp Ninh Bình. * Vị Giám mục đầu tiên của Địa phận Đông Đàng Ngoài là Đức Cha Phan-xi-cô Đê-đi-ê (Tên Việt là Phan), người Pháp, thuộc Hội Thừa Sai Paris. Ngài được tấn phong Giám mục cách kín đáo tại Phố Hiến (nay là Hưng Yên) ngày 21-12-1682 vvv....Chi tiết

TIN MỚI